Επιμελητήριο   /   Σημαντικές Ανακοινώσεις   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
17/02/2017
ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η διαδικασία εγγραφής και καταχώρισης θα είναι διαθέσιμη και μετά το πέρας της 28ης Φεβρουαρίου 2017. Θα υπάρξει ενημέρωση για την ενεργοποίηση της διαδικασίας συμπλήρωσης και υποβολής των Εκθέσεων Αποβλήτων.

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 Το ΕΒΕΠ ενημερώνει τις επιχειρήσεις-μέλη του για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων:

 

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχεται από το Υπουργείο Ενέργειας:

  • Περιλαμβάνει την ηλεκτρονική εγγραφή των υπόχρεων φορέων (Επιχειρήσεων και Οργανισμών) στο Μητρώο.
  • Υποστηρίζει την καταχώριση των δραστηριοτήτων τους (Εγκαταστάσεις και δραστηριότητες Συλλογής-Μεταφοράς) σε συνδυασμό με τη δήλωση των αποβλήτων που διαχειρίζονται και των αδειών που τα τεκμηριώνουν.
  • Καλύπτει την υποχρέωση για υποβολή της Έκθεσης Αποβλήτων σύμφωνα με τους νέους πίνακες που έχει καταρτίσει ομάδα εργασίας του ΥΠΕΝ.
  • Παρέχει τη δυνατότητα στους διαχειριστές του ΗΜΑ, να παράγουν αναφορές με επεξεργασία των στοιχείων που έχουν εισαχθεί στο πληροφοριακό σύστημα από τους υπόχρεους χρήστες.

 

Ωφελούμενοι χρήστες του ΗΜΑ είναι:

  • Οι Επιχειρήσεις/Οργανισμοί που είναι εμπλεκόμενοι με την παραγωγή, ανάκτηση, διάθεση, αποθήκευση, συλλογή & μεταφορά αποβλήτων και ως υπόχρεοι: α) εμπίπτουν στις κατηγορίες Α και Β του κεφαλαίου Α του Ν.4014/2011, β) εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, καθώς και οι Δήμοι της χώρας.
  • Οι Εγκαταστάσεις των Επιχειρήσεων/Οργανισμών που παράγουν (είτε μόνο παράγουν είτε και εκτελούν εργασίες ανάκτησης/διάθεσης των αποβλήτων που παράγουν) ή/και παραλαμβάνουν (επεξεργάζονται/αποθηκεύουν (εκτελούν εργασίες R13/D15)) απόβλητα από τρίτους.
  • Οι δραστηριότητες Συλλογής & Μεταφοράς αποβλήτων.
  • Υπόχρεοι εγγραφής στο ΗΜΑ είναι όσοι φορείς υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση. Παρακαλώ συμβουλευτείτε τον Οδηγό χρήσης που είναι αναρτημένος στο wrm.ypeka.gr

 

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων τέθηκε σε υποχρεωτική λειτουργία την 1η Ιανουαρίου 2017.

Με την έναρξη της υποχρεωτικής λειτουργίας, υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι ετήσιες Εκθέσεις Αποβλήτων κάθε έτους, μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους και καταργείται η υποβολή των σχετικών εντύπων.

Με τροποποίηση της ΚΥΑ 43942/4026/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ)», παρατείνεται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2017 η προθεσμία για την υποχρεωτική ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση επιχειρήσεων και οργανισμών στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ). Ταυτόχρονα, παρατείνεται η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή της έκθεσης αποβλήτων για τα έτη 2015 και 2016, μέχρι την 31η Μαΐου 2017.

Στο Μητρώο θα καταχωρούνται ηλεκτρονικά, με ευθύνη των υπόχρεων επιχειρήσεων, στοιχεία σχετικά με το είδος και την ποσότητα των παραγομένων αποβλήτων, καθώς επίσης και με τη μέθοδο διαχείρισης που εφαρμόζεται, με σκοπό να υπάρξει πλήρης αποτύπωση της παραγωγής και διακίνησης των αποβλήτων στη χώρα μας και φυσικά ο έλεγχός της από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές.

Σε όσους δεν συμμορφώνονται με τους όρους της παρούσας απόφασης ή τους όρους λειτουργίας του ΗΜΑ, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν. 1650/1986 (αστική ή ποινική ευθύνη, προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, οριστική διακοπή λειτουργίας και πρόστιμο από 500 ευρώ έως 2.000.000 ευρώ, ανάλογα με την σοβαρότητα της παράβασης).

 - Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά: http://wrm.ypeka.gr/

 - Τηλέφωνο εξυπηρέτησης χρηστών ΗΜΑ.: 210 8653150

 - Ε-mail: wrm.helpdesk@prv.ypeka.gr 

 - Οδηγίες Χρήσης Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων:

http://wrm.ypeka.gr/promo_assets/files/HMA_odigies_xrisis.pdf

 

----------------------------------------------------------------------------------------

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

Λουδοβίκου 1, Πλ. Οδησσού

18531 – Πειραιάς

Τηλ.: 210 4170529  Φαξ: 210 4174601

Website: www.pcci.gr   E-mail: studies@pcci.gr

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες