αρχική σελίδα
Σάββατο, 04 Ιουλίου 2015
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Ηλεκτρονική Πληροφόρηση Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ποιά είναι η γνώμη σας για το portal;

Πολύ καλό
Καλό
Μέτριο
Κακό
Δεν έχω γνώμη
 
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ) ΣΤΟ ΓΕΜΗ
06/07/2012
ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης υποβάλλουν τα παρακάτω:

 • Το αρμόδιο για την τήρηση του Μητρώου τους Πρωτοδικείο
 • Τον Αριθμό Μητρώου Πρωτοδικείου
 • Την επωνυμία και τον διακριτικό τους τίτλο, όπως αναγράφεται στο σχετικό άρθρο του καταστατικού
 • Στοιχεία εταιρικού κεφαλαίου (ύψος - πλήθος μεριδίων - ονομαστική αξία μεριδίου)
 • Στοιχεία έδρας (Δήμος και Δ/νση Γραφείων)
 • Το σκοπό της εταιρείας όπως αυτός αναγράφεται στο καταστατικό
 • Τη διάρκεια εταιρείας (από - έως)
 • Τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης (από - έως)
 • Εφόσον η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, τον ΑΦΜ του μοναδικού εταίρου
 • Τους Α.Φ.Μ. του ή των διαχειριστών, την ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας τους καθώς και την ιδιότητα αυτών ως εκπροσώπων από κοινού ή μεμονωμένα.
 • Την διάρκεια της θητείας του ή των διαχειριστών (όπως αυτή προβλέπεται από το σχετικό άρθρο του καταστατικού)
 • Τον αριθμό των διαχειριστών (όπως αυτός προβλέπεται από το σχετικό άρθρο του καταστατικού)
 • Τους Α.Φ.Μ. των λοιπών εκπροσώπων αυτής καθώς και την ιδιότητα αυτών ως εκπροσώπων από κοινού ή μεμονωμένα.
 • Εάν η εταιρεία έχει λυθεί αναφορά του λόγου λύσης(απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τυχόν δικαστική απόφαση ή κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, καθώς και αναφορά του δικαστηρίου που εξέδωσε τη σχετική απόφαση και του αριθμού της απόφασης)
  XV. Εφόσον η εταιρεία έχει λυθεί, τους ΑΦΜ καθενός από τους εκκαθαριστές, όπως αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ένδειξη εάν οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού ή μεμονωμένα
 • Τους Α.Φ.Μ. των ελεγκτών της χρήσης 2011, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καθώς και την ιδιότητα αυτών ως τακτικού ή αναπληρωματικού.
 • Τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των ΦΕΚ/ ΤΑΕ-ΕΠΕ & ΓΕΜΗ στα οποία δημοσιεύθηκαν σχετικές ανακοινώσεις για τα παραπάνω στοιχεία XVIII. Τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των ΦΕΚ/ ΤΑΕ-ΕΠΕ & ΓΕΜΗ στα οποία δημοσιεύθηκαν οι ισολογισμοί χρήσης 2010 και 2011.

 Έγγραφα που συνυποβάλλονται:

  •  Το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή (σε μορφή .doc ή pdf).
  •  Το πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων κατά την οποία κωδικοποιήθηκε ή τροποποιήθηκε για τελευταία φορά το καταστατικό (σε μορφή .doc)
  •  Το πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων στην οποία εκλέχτηκαν οι διαχειριστές (σε μορφή .doc ή pdf).
  •  Το πρακτικό της τελευταίας τακτικής συνέλευσης των εταίρων (σε μορφή .doc ή pdf)
  •  Το πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων που ενέκρινε τον τελευταίο ισολογισμό
  •  Τυχόν πρακτικό συνεδρίασης της συνέλευσης των εταίρων με την οποία λύεται η εταιρεία (σε μορφή .doc ή pdf).
  •  Τυχόν δικαστική απόφαση ή κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση (σε μορφή .pdf)

Οδηγίες Συμπλήρωσης Φορμών Αυτοαπογραφής

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Help Desk
ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Ηλεκτρονικές Προμήθειες
Προϊόντα (RFI/B2C)
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Ηλεκτρονικές Προμήθειες
Προϊόντα (RFI/B2C)
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Ηλεκτρονικές Προμήθειες
Προϊόντα (RFI/B2C)
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Ηλεκτρονικές Προμήθειες
Προϊόντα (RFI/B2C)
για Εταιρική Παρουσίαση & Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password