Υπηρεσίες   /   Ψηφιακή Υπογραφή   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
01/04/2016 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

DIGITAL CORNER

 

Μια σύγχρονη και ιδιαίτερα ανταγωνιστική λύση στον τομέα των ηλεκτρονικών συναλλαγών, αυτή της απομακρυσμένης ψηφιακής υπογραφής, προσφέρει στις επιχειρήσεις-μέλη του το Ε.Β.Ε.Π.

Το βασικό πλεονέκτημα της απομακρυσμένης ψηφιακής υπογραφής είναι πως μπορεί να δημιουργηθεί με τη χρήση φορητών συσκευών (tablet, smartphones, ipad, iphone) χωρίς τη διαρκή φύλαξη π.χ. μιας συσκευής USB όπου συνήθως αποθηκεύονται τα κλειδιά κρυπτογράφησης. Επιπλέον, η απομακρυσμένη ψηφιακή υπογραφή βρίσκεται υπό την εποπτεία του παρόχου υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή λειτουργία της. Ακόμη, η ψηφιακή υπογραφή έχει νομική ισχύ ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή, ενώ βασιζόμενη σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, που έχει εκδοθεί σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζεται, ως τέτοια, σε όλα τα άλλα κράτη μέλη.

 

Η έκδοση της ψηφιακής υπογραφής γίνεται με τέσσερα απλά βήματα:

1.  Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στην Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης Ermis (www.ermis.gov.gr) χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet και ηλεκτρονική επιλογή έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών.

2.  Υποβολή Αίτησης στο ΕΒΕΠ και Υπεύθυνης  Δήλωσης για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών και την έγκριση του αιτήματος.

3.  Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών από ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω της πύλης Ermis.

4.  Χρήση απομακρυσμένης ψηφιακής υπογραφής από οποιαδήποτε συσκευή τελικού χρήστη (smartphone, tablet, ipad, laptop, desktop).

 

Η διάρκεια των ψηφιακών πιστοποιητικών και της υπηρεσίας/άδειας χρήσης της Ασφαλούς Διάταξης Υπογραφής είναι 1 έτος και το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των 80 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Για την υποστήριξη των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων - μελών μας στην ενεργοποίηση της Ψηφιακής Υπογραφής τους, το ΕΒΕΠ έχει δημιουργήσει ειδική «Ψηφιακή υπηρεσία» στο Επιμελητήριο με εκπαιδευμένο προσωπικό που θα συνδράμει την κάθε επιχείρηση-μέλος μας στην απόκτηση και χρήση της άυλης ψηφιακής υπογραφής.

 

 

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, παρουσίασε τη νέα υπηρεσία στο Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. στις 28/3/16 και τόνισε, μεταξύ άλλων, τη σημασία στη δημιουργία ενός ευνοϊκότερου επιχειρηματικού την εφαρμογή της υπηρεσίας ψηφιακής υπογραφής.

 

«…Το Ε.Β.Ε.Π. διαβλέποντας τα οφέλη σε χρόνο και χρήμα, που θα επέφερε στις επιχειρήσεις η εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής, που περιορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη γραφειοκρατία, προ τριετίας ζήτησε από το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, την απαιτούμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εφαρμογή στα Επιμελητήρια της ψηφιακής υπογραφής.

Πρόκειται για μια σύγχρονη και ιδιαίτερα ανταγωνιστική λύση, η οποία θα βρίσκεται σε λίγες εβδομάδες στη διάθεση των μελών μας, προσφέροντας ένα εύχρηστο, γρήγορο και απόλυτα ασφαλές εργαλείο διαχείρισης των συναλλαγών τους. Ένα τεχνικά άρτιο και αξιόπιστο εργαλείο, που μπορεί να εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο και χρήμα στην καθημερινότητά τους.

Η ψηφιακή υπογραφή εξασφαλίζει την εγκυρότητα ενός ηλεκτρονικού εγγράφου, δηλαδή  προστατεύει την αυθεντικότητα και την ακεραιότητά του. Οποιαδήποτε αλλαγή στο ηλεκτρονικό έγγραφο μετά την υπογραφή, την ακυρώνει, προστατεύοντάς το από αλλοίωση ή και πλαστογραφία.

Το Ε.Β.Ε.Π., θέλοντας να παρέχει σε όλα τα μέλη του, την υπηρεσία δημιουργίας απομακρυσμένης ψηφιακής υπογραφής, αποφάσισε να προχωρήσει στην εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης κεντρικής προσέγγισης, υιοθετώντας νέες τεχνολογικά προηγμένες λύσεις, παρέχοντας όμως, ταυτόχρονα, μέγιστο επίπεδο ασφάλειας και διαθεσιμότητας υπηρεσιών.

Τα μέλη του Ε.Β.Ε.Π. θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν Απομακρυσμένη Ψηφιακή Υπογραφή, ως υπηρεσία, μέσω της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης ERMIS, με Αναγνωρισμένα Ψηφιακά Πιστοποιητικά της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου. Η αξιοποίηση των Απομακρυσμένων Ψηφιακών Υπογραφών θα επιτρέψει στο Ε.ΒΕ.Π. να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και αποδοτικά στην ανάγκη για παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στις επιχειρήσεις, πετυχαίνοντας δραστική μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των διοικητικών αποφάσεων και διαδικασιών.

Η ψηφιακή υπογραφή αντικαθιστά την ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα, επιτρέποντας την αποκλειστική διακίνηση των εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή, δίνοντας στο φορέα τη δυνατότητα να λειτουργήσει ψηφιακά, χωρίς τη χρήση έντυπων μέσων (paperless), ενισχύοντας μάλιστα και την οικολογική εικόνα του οργανισμού προς την κοινωνία.

Για την υποστήριξη των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων - μελών μας στην ενεργοποίηση της Ψηφιακής Υπογραφής, το Ε.Β.Ε.Π. έχει δημιουργήσει ειδική «Ψηφιακή Υπηρεσία» (Digital Service) με εκπαιδευμένο προσωπικό, που θα συνδράμει την κάθε επιχείρηση-μέλος μας στην απόκτηση και χρήση της άυλης ψηφιακής υπογραφής απλοποιώντας τη καθημερινότητα της  επιχειρηματικότητας..».

 digitalsignature1_F25661.jpg


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή