Υπηρεσίες   /   Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.   /   Πληροφορίες   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Γ.Ε.ΜΗ.)
11/06/2012
ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΜΗ

Μετά την εφαρμογή του Νόμου περί Επιμελητηρίων (N.3419/2005), με τον οποίο καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), λειτουργεί στο Ε.Β.Ε.Π. η Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, η οποία είναι υπεύθυνη για:

Από 01/03/2015 (Ν.4314/2014) οι αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων, και αποσπασμάτων πράξεων ΓΕΜΗ καθώς και για την καταχώριση μεταβολών των κεφαλαιουχικών εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ) στο ΓΕΜΗ  θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ: https://services.businessportal.gr/

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, επικοινωνήστε με το Τμήμα Μητρώου
Τηλ.: 210 41.29.395, 210 41.77.241-5 (εσωτ.233)
Φαξ: 210 41.78.680

E-mail: registry@pcci.gr  

 

Αυτοαπογραφή Ισολογισμοί καταστατικα

 ΓΕΜΗ

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες