Επιμελητήριο   /   Δράσεις Ε.Β.Ε.Π.   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Άλλες Δράσεις
10/07/2015 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς:

 • Διοργανώνει και υποδέχεται επιχειρηματικές αποστολές.
 • Αναδεικνύει και προβάλλει την επιχειρηματικότητα της περιοχής του, συμμετέχοντας σε εμπορικές εκθέσεις πολλές εκ των οποίων θέτει υπό την αιγίδα του.
 • Παρέχει δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη από εξειδικευμένους συνεργάτες σε θέματα φορολογικά, ασφαλιστικά και νομικά.
 • Εκδίδει Ενημερωτικό Δελτίο προσφορών και ζητήσεων επιχειρήσεων του εξωτερικού.
 • Διατηρεί στενές σχέσεις συνεργασίας σε θέματα τοπικού χαρακτήρα με το Δήμο Πειραιά καθώς και τους λοιπούς Δήμους της ευρύτερης Επιμελητηριακής Περιφέρειας, την Περιφερειακή Ενότητα, τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, καθώς και τους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς της πόλης. Συμμετέχει επίσης στο Δ.Σ. του Οργανισμού Λιμένα Λαυρίου και του Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας, καθώς και στον Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου.
 • Συνεργάζεται στενά με την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) και το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) της.
 • Είναι μέλος του Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών (ΕΕΣΥΜ) ο οποίος έχει ως στόχο την αλληλοενημέρωση και συνεργασία των Επιμελητηρίων για τα θέματα μεταφορών.
 • Συμμετέχει στο Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ).
 • Συμμετέχει ενεργά, με εκπροσώπους του, σε επιτροπές και συμβούλια τοπικού, περιφερειακού και εθνικού χαρακτήρα, καθώς και σε εκδηλώσεις Πρεσβειών, Τραπεζών και άλλων κρατικών Οργανισμών, τοπικών, επιστημονικών και πολιτιστικών φορέων.
 • Παρέχει διαρκή, έγκυρη, έντυπη και ηλεκτρονική πληροφόρηση στα μέλη του που αφορά σε εκθέσεις, χρηματοδοτικά και επενδυτικά προγράμματα, προσφορές και ζητήσεις προϊόντων, επιχειρηματικές συνεργασίες, συμμετοχές σε διαγωνισμούς, σεμινάρια, φορολογικά και οικονομικά θέματα.
 • Προωθεί διακρατικές επιχειρηματικές συνεργασίες.
 • Παρέχει επιχειρηματικούς καταλόγους, καθώς και εξατομικευμένη πληροφόρηση και συμβουλευτική σε επιχειρήσεις, εν δυνάμει επιχειρηματίες, εργαζόμενους, ανέργους, σπουδαστές και πολίτες.

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή