Υπηρεσίες   /   Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Γ.Ε.ΜΗ.)
11/06/2012 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΜΗ

Μετά την εφαρμογή του Νόμου περί Επιμελητηρίων (N.3419/2005), με τον οποίο καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), λειτουργεί στο Ε.Β.Ε.Π. η Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, η οποία είναι υπεύθυνη για:

 • την ίδρυση των επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής, οι οποίες δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της Υπηρεσίας Μιας Στάσης και που αποκτούν νομική υπόσταση με την καταχώρηση τους στο ΓΕΜΗ
 • την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ των μεταβολών/τροποποιήσεων των επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής και έκδοση των σχετικών ανακοινώσεων στο ΓΕΜΗ και στο Εθνικό Τυπογραφείο (Αίτηση Καταχώρισης Μεταβολών & Δικαιολογητικά)  (για εταιρείες με ημερομηνία σύστασης μετά τις 4/4/2011)
 • την τήρηση του φυσικού αρχείου του ΓΕΜΗ.
 • την έκδοση πιστοποιητικών για τις εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ.
 • την χορήγηση αντιγράφων/αποσπασμάτων των δημοσιευτέων εγγράφων που καταχωρίζονται στη μερίδα κάθε υπόχρεου εγγραφής στο ΓΕΜΗ.
 • τον έλεγχο των δικαιολογητικών σύστασης των Α.Ε. και Ε.Π.Ε., που έχουν συσταθεί μέσω Συμβολαιογράφων, οι οποίοι λειτουργούν ως Υπηρεσία Μιας Στάσης (Αίτηση Κατάθεσης Φυσικού φακέλου).
 • την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της ιστοσελίδας των εταιρειών
  (
  Αίτηση σε μορφή Word, Αίτηση σε μορφή .pdf).
 • την γνωστοποίηση ανάρτησης σε ιστοσελίδα και καταχώριση οικονομικών καταστάσεων (Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)
  (Αίτηση σε μορφή Word, Αίτηση σε μορφή .pdf).

Από 01/03/2015 (Ν.4314/2014) οι αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων, και αποσπασμάτων πράξεων ΓΕΜΗ καθώς και για την καταχώριση μεταβολών των κεφαλαιουχικών εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ) στο ΓΕΜΗ  θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ: https://services.businessportal.gr/

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 Ενημέρωση για τα τέλη διατήρησης μερίδας ΓΕΜΗ και τις ανταποδοτικές υπηρεσίες μελών Ε.Β.Ε.Π. (Υ.Α. Αρ.πρωτ.: 79752/30-12-2014)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, επικοινωνήστε με το Τμήμα Μητρώου
Τηλ.: 210 41.29.395, 210 41.77.241-5 (εσωτ.233)

E-mail: registry@pcci.gr  

 

Αυτοαπογραφή Ισολογισμοί καταστατικα

 ΓΕΜΗ

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή